Kurssimateriaalia
Peruskurssin ja jatkokurssin materiaalia.

Jatkokurssi - Kaminen 2021
1. Kilpailumuodot ja kilpailuissa toimiminen pptx
2. Parempaa tarjoamista pptx
3. Kilpaileva tarjoaminen pptx
4. Puolustaminen I pptx
5. Puolustaminen II pptx
6. Pelinvienti pptx
7. Pelinvientitekniikoita pptx


Jatkokurssi, teemana puolustus - Nikkanen 2016
1. Puolustuksen idea, lähtöjä valtti- ja sangipeliä vastaan, 10-12-sääntö ppt - pdf
2. 11-sääntö, vaaralliset lähtökortit ppt - pdf
3. Puolustajien tiedonvaihto, estotarjoukset, merkinannot ppt - pdf
4. Valintatilanteita, sangipuolustuksia ja puolustussopimuksia ppt - pdf
5. Todennäköisyyksiä ja päättelyä (Kaminen) ppt - pdf
6. Pelinviejän häirintää, puolustussopimuksia ja luettavaa ppt - pdf


Täydennyskurssi - Nikkanen 2016
1. RKCB ppt - pdf
2. Vaatimustarjoukset 1 ppt - pdf
3. Vaatimustarjoukset 2 ppt - pdf
4. Lähtökortit ppt - pdf
5. Kontrollitarjoukset ppt - pdf
6. Täydennystä ppt - pdf
7. Bridge etiikka ppt - pdf


Minibridgen lyhyet ohjeet - Nikkanen 2018
Minibridge on pelinä karsittu versio bridgestä. Suurin ero bridgeen on tarjoussarjan puutuminen. Tarkoitus on että pelaamaan päästään nopeasti, ilman raskasta teoriaopiskelua. Minibridgeen suhtaudutaan usein vain orientaatiovälineenä varsinaiseen bridgeen, mutta kyseessä on kuitenkin ihan oma, mukava pelinsä, jota voi pelata bridgeen tutustumattomienkin kanssa. Tässä esiteltävä versio on kirjoitettu yhteensopivaksi ns. tavallisen bridgen kanssa, joten kaikki opittu on mahdollista siirtää myös bridgeen.
Minibridgen lyhyet ohjeet - pdf

SBL peruskurssi (pdf)
peruskurssin harjoitusjaot (pdf)
Raimo Iltanen: Bridgen jatkokurssi (pdf)
jatkokurssi Koistinen (pdf)
kurssikilpailu (pdf)
vanha peruskurssi 1 Seppänen (pdf)
vanha peruskurssi 2 Seppänen (pdf)
vanha peruskurssi 3 Seppänen (pdf)
vanhan kurssin jaot Seppänen (pdf)
vanhan kurssin kotitehtavat 1 Seppänen (pdf)
vanhan kurssin kotitehtavat 2 Seppänen (pdf)
pikaohjeet kurssilaisille (pdf)
ohjeita opettamiseen (pdf)
Bridgemoviet Koistinen (pdf)
Väliaho: Bridgen ABC (doc) - (pdf)
- lyhyt koonti tarjoamisen pääperiaatteista


Säännökset (osa vanhentuneita, pitää päivittää)
Suomen bridgeliitto ohjaa ja normittaa bridgen pelaamista monin tavoin. Suurin osa säännöksistä perustuu kansainvälisiin (World Bridge Federation) sopimuksiin, mutta joitakin kansallisia erikoispiirteitä löytyy.

Alertointisäännot (vanhat) (html) - (pdf)
bridgelaki 2007 (pdf)
kilpailumääräykset (pdf)
sm-kilpailusäännöstö (pdf)
systeemipolitiikka (pdf)
kurinpitomääräykset (pdf)

Konventioita
Inviitit Seppänen (pdf)
Uusi alaväri vaatii Seppänen (pdf)
Stenberg 2NT Seppänen (pdf)
Nykyaikaisia tarjouskonventioita Koistinen (pdf)
11-sääntö, Väliaho (doc) - (pdf)
Lavinthal, Väliaho (doc) - (pdf)
Brozel, Nikkanen (doc) - (pdf)
Super Michael´s, Nikkanen (doc) - (pdf)


Vaatimustarjoukset
Vaatimustarjoukset 1 Väliaho (doc) - (pdf)
Vaatimustarjoukset 2 Väliaho (doc) - (pdf)
Vaatimustarjoukset 3 Väliaho (doc) - (pdf)
Vaatimustarjoukset 4 Väliaho (doc) - (pdf)
Vaatimustarjoukset Seppänen (pdf)

Systeemilappuja
SBL konventiokortti 1 (xls)
SBL standardi (xls)