Tammerbridge ry - Hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjoja 2022

Vanhat: 2021  2020  2019  2018   2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008-1999

Tammerbridge ry
Tammerbridgen vuosikokous 2022
Ajankohta: 23.2.2022 klo. 17.00
Paikka: Teams, Svenska Klubben
Läsnä: Veijo Nikkanen, Kaisa Tuisku, Sini Alatalo, Vesa Alatalo, Sari Itäluoma, Olli-Pekka Hinkkanen, Perttu Heino, Elina Tähkäpää Robert Bjurström, Harri Huotari, Pasi Suominen, Lassi Rajala, Minna Ruuska, Aivi-Tiina Veräväinen (liittyi kohdassa 6§), Jonna Kaminen (liittyi kohdassa 12§)

1. Läsnäolijoiden ja äänimäärän toteaminen
Mukana on kokouksen alussa 13 jäsentä. Lisäksi yksi jäsen saapui kohdassa 6§ ja yksi kohdassa 12§.

2. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17.05.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja (sekä kohtiin 8§ ja 11 § tarvittaessa toinen puheenjohtaja)
Valittiin Veijo Nikkanen kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin puheenjohtajaksi kohtiin 8. ja 11. Perttu Heino.

3.2 Valitaan kokoukselle sihteeri
Valittiin Kaisa Tuisku kokouksen sihteeriksi.

3.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valittiin Sini Alatalo ja Olli-Pekka Hinkkanen pöytäkirjantarkastajiksi.

3.4 valitaan kokoukselle ääntenlaskijat
Valittiin Olli-Pekka Hinkkanen ja Sini Alatalo ääntenlaskijoiksi.

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

6§ Toimintakertomus vuodelta 2021
Käsiteltiin vuoden 2021 toimintakertomus puheenjohtajan johdolla.

7§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2021
Käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös puheenjohtajan johdolla. Toiminnantarkastajat Elina Tähkäpää ja Minna Ruuska antoivat lausunnon tilinpäätöksestä.

8§ Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

9§ Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen vuodelle 2022
Pidetään jäsenmaksu ennallaan (15/50).

10§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

11 § Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Valittiin Veijo Nikkanen yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022.

12§ Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Valittiin hallituksen jäseniksi Sini Alatalo, Pasi Suominen ja Jonna Kaminen. Kaisa Tuisku, Robert Bjurström ja Harri Huotari jatkavat hallituksessa.

13§ Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta
Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Elina Tähkäpää ja Minna Ruuska.

14§ Muut asiat
Ei muita asioita.

15§ Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo. 17.38.

Vakuudeksi
Veijo Nikkanen, puheenjohtaja
Kaisa Tuisku, sihteeri

Tarkastettu
Olli-Pekka Hinkkanen, pöytäkirjantarkastaja
Sini Alatalo, pöytäkirjantarkastajaTammerbridge ry
Hallituksen kokous 1/2022
Aika: Lauantaina 22.01.2022 klo. 15.00
Paikka: Meet
Läsnä: Veijo Nikkanen, Pasi Suominen, Kaisa Tuisku, Robert Bjurström, Janne Virtanen, Harri Huotari
Poissa: Vesa Alatalo

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo. 15.21.

2. Kerhopelit
Jatketaan paikan päällä pelattavien kerhopelien taukoa ainakin 4.2. asti voimassaolevien kokoontumissuositusten mukaisesti.
Tammerbridge ei järjestä korvaavia pelejä verkossa.

3. Tammerliiga
Mietitään Tammerliigan jatkoa kerhoiltojen vakiinnuttua.

4. Vuosikokousjärjestelyt
Järjestetään vuosikokous pääasiallisesti verkossa.

5. Vuosikokousmateriaali
Käytiin toimintakertomus, tilinpäätös, tase, toimintasuunnitelma ja talousarvio yhdessä läpi. Keskusteltiin Tampereen BK:n kanssa yhteishankintana ostetun jakokoneen kulujen kirjaamisesta. Hallitusenemmistöllä päätettiin kirjata jakokoneen hankintakulut osin Tammerliigan vanhasta ylijäämästä ja kirjata loput puoliksi Tammerbridgen sekä Tampereen BK:n varoista. Veijo Nikkanen esitti eriävän mielipiteen.

6. Uudet jäsenet
Hyväksytään uudet jäsenet jatkossa hallituksen kokouksessa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hyväksytään Olli Rahi ja Timo Ollila Tammerbridgen jäseniksi.

7. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo. 16.47.

Vakuudeksi
Veijo Nikkanen, puheenjohtaja
Kaisa Tuisku, sihteeri-->