Tammerbridge ry - Hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjoja 2024

Vanhat: 2023  2022  2021  2020  2019  2018   2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008-1999

Tammerbridge ry
Tammerbridgen vuosikokous 2024
Ajankohta: 21.2.2024 klo. 17.00
Paikka: Svenska Klubben
Läsnä: Sari Itäluoma, Elina Laukkanen, Perttu Heino, Aivi-Tiina Veräväinen, Vuokko Rounioja, Harri Huotari, Robert Bjurström, Lassi Rajala, Pasi Suominen, Veijo Nikkanen, Sini Alatalo, Mauri Laasonen, Matias Ala-Sunila, Lauri Vastamäki ja Arto Ojanen

1. Läsnäolijoiden ja äänimäärän toteaminen
Mukana oli 15 jäsentä.

2. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17.10.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja (sekä kohtiin 8 § ja 11 § tarvittaessa toinen puheenjohtaja)
Valittiin Veijo Nikkanen kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin Harri Huotari puheenjohtajaksi kohtiin 8-11.

3.2 Valitaan kokoukselle sihteeri
Valittiin Elina Laukkanen kokouksen sihteeriksi.

3.3 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valittiin Lassi Rajala ja Matias Ala-Sunila pöytäkirjantarkastajiksi.

3.4 valitaan kokoukselle ääntenlaskijat
Valittiin Lassi Rajala ja Matias Ala-Sunila ääntenlaskijoiksi.

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

6§ Toimintakertomus vuodelta 2023
Käsiteltiin vuoden 2023 toimintakertomus puheenjohtajan johdolla.

7§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023
Käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätös puheenjohtajan johdolla. Toiminnantarkastajien lausunto tilinpäätöksestä luettiin kokouksessa.

8§ Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

9§ Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen vuodelle 2024
Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan (50€/15€.)

10§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024
Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

11 § Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Valittiin Veijo Nikkanen yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2024.

12§ Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Valittiin hallituksen jäseniksi Jonna Kaminen, Sini Alatalo ja Pasi Suominen. Robert Bjurström, Elina Laukkanen ja Kaisa Tuisku jatkavat hallituksessa.

13§ Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta
Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Sari Itäluoma ja Minna Ruuska.

14§ Muut asiat
Kerho on saanut lahjoituksena pelivälineitä.

15§ Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo. 17.50.

Vakuudeksi
Veijo Nikkanen, puheenjohtaja
Elina Laukkanen, sihteeri

Tarkastettu
Lassi Rajala, pöytäkirjantarkastaja
Matias Ala-Sunila, pöytäkirjantarkastajaTammerbridge ry
Hallituksen kokous 1/2024
Ajankohta: 4.2.2024 klo 14.00
Paikka: Ravintola Coussicca
Läsnä: Pasi Suominen, Robert Bjurström, Sini Alatalo, Kaisa Tuisku, Veijo Nikkanen, Jonna Kaminen, Elina Laukkanen
Poissa:

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo. 14.12.

2. Vuosikokouksen järjestelyt
Robert Bjurström tilaa kokoustarjoilut. Lisäksi Tammerbridge tarjoaa kokouksessa kahvin. Oletusarvoisesti emme järjestä etäosallistumismahdollisuutta ellei joku jäsen sellaista erikseen vaadi.

3. Vuosikokousmateriaalit
Käytiin läpi vuoden 2024 vuosikokousmateriaalit.

4. Pääsiäisbridge
SBL järjestää Pääsiäisbridgen Tampereella 28.3.-1.4.2024. SBL ei ole pyytänyt järjestelyapua Tammerbridgeltä.

5. Tammerbridge Tournament
Keskusteltiin kesäkisojen järjestelyistä.

6. Tampereen BK:n kisat
Tampereen BK järjestää syksyllä MP-kilpailut 18.-20.10.2024 yhteistyössä Tammerbridgen kanssa. Sami Mäki toimii kilpailunjohtajana ja Tammerbridge auttaa järjestelyissä tamperelaisen bridgetoiminnan tukemiseksi.

7. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

8. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo. 15.47.

Vakuudeksi
Veijo Nikkanen, puheenjohtaja
Kaisa Tuisku, sihteeri