Tammerbridge ry - Hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjoja 2024

Vanhat: 2023  2022  2021  2020  2019  2018   2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008-1999

Tammerbridge ry
Hallituksen kokous 1/2024
Ajankohta: 4.2.2024 klo 14.00
Paikka: Ravintola Coussicca
Läsnä: Pasi Suominen, Robert Bjurström, Sini Alatalo, Kaisa Tuisku, Veijo Nikkanen, Jonna Kaminen, Elina Laukkanen
Poissa:

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo. 14.12.

2. Vuosikokouksen järjestelyt
Robert Bjurström tilaa kokoustarjoilut. Lisäksi Tammerbridge tarjoaa kokouksessa kahvin. Oletusarvoisesti emme järjestä etäosallistumismahdollisuutta ellei joku jäsen sellaista erikseen vaadi.

3. Vuosikokousmateriaalit
Käytiin läpi vuoden 2024 vuosikokousmateriaalit.

4. Pääsiäisbridge
SBL järjestää Pääsiäisbridgen Tampereella 28.3.-1.4.2024. SBL ei ole pyytänyt järjestelyapua Tammerbridgeltä.

5. Tammerbridge Tournament
Keskusteltiin kesäkisojen järjestelyistä.

6. Tampereen BK:n kisat
Tampereen BK järjestää syksyllä MP-kilpailut 18.-20.10.2024 yhteistyössä Tammerbridgen kanssa. Sami Mäki toimii kilpailunjohtajana ja Tammerbridge auttaa järjestelyissä tamperelaisen bridgetoiminnan tukemiseksi.

7. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

8. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo. 15.47.

Vakuudeksi
Veijo Nikkanen, puheenjohtaja
Kaisa Tuisku, sihteeri